W 2019 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich zorganizowanych zostanie 10 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych.

logo-materialy-power.jpg

Będą to szkolenia:
1. Opiekun osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych – 2 cykle
2. Malarz połączony z aktywizacją zawodową – 2 cykle
3. Płytkarz – posadzkarz połączony z aktywizacją zawodową - 2 cykle
4. Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej – 2 cykle
5. Monter instalacji elektrycznej z uprawnieniami do 1 KV – 2 cykle

Cel projektu:
1. Wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Wzrost kompetencji więźniów do zatrudnienia.
3. Nabycie przez osadzonych nowych umiejętności zawodowych.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców.

Nazwa projektu: „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Majewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej