Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich 14 maja br. odwiedzili studenci wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, działający w Studenckiej Poradni Prawnej „Klinika Prawa”.

Kilkuosobowa grupa studentów czwartego roku prawa Uniwersytetu Opolskiego pod opieką pracownika naukowo – dydaktycznego mgr Jerzego Korwina - Małaczyńskiego zwiedziła pawilony mieszkalne zakładu karnego oraz budynek administracji więzienia. Podczas zwiedzania, w asyście rzecznika prasowego jednostki, uczestników zapoznano z  warunkami odbywania kary, stosowanymi w praktyce przepisami prawa karnego oraz warunkami  pracy funkcjonariuszy.  Studenci odwiedzili także cele mieszkalne i miejsca pracy osadzonych.

Bardzo istotnym punktem wizyty było spotkanie na świetlicy centralnej z kilkoma osadzonymi skazanymi na długoletnie wyroki pozbawienia wolności pracującymi na terenie zakładu karnego. Więźniowie bardzo chętnie odpowiadali na zadawane pytania dotyczące wyroków, warunków odbywania kary i planów na przyszłość. Osadzeni opowiedzieli studentom o przebytych terapiach, formach zajęć, w jakich uczestniczyli podczas odbywanych wyroków w różnych jednostkach penitencjarnych.

Goście z opolskiej uczelni, na co dzień zajmujący się m. in. poradami prawnymi dla osadzonych, mieli możliwość skonfrontować informacje uzyskane od osadzonych z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności w praktyce.

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Timoszuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej