„Uczymy się być rasistami, to znaczy, że możemy się również nauczyć jak nimi nie być. Rasizm nie jest genetyczny. To wszystko kwestia władzy.” Jane Elliot. 21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową.

Krzywdzące stereotypy i rasistowskie zachowania to wciąż poważne problemy, o których warto mówić. Dlatego też w tutejszej jednostce penitencjarnej rozpoczęła się kolejna edycja programu „Uprzedzenia i dyskryminacja – jak być tolerancyjnym”, podczas którego osadzeni dowiadują się czym jest dyskryminacja, uprzedzenia oraz rasizm, a także jakie działania mogą podjąć aby zwalczać ich przejawy w swoim otoczeniu. Ponadto za pomocą radiowęzła oraz gazetek oddziałowych przygotowano materiały edukacyjne dla wszystkich osadzonych, dzięki którym wszyscy mogą poznać techniki przeciwdziałania dyskryminacji.

Tekst: mł. chor. Aleksandra Pułtorak
Zdjęcia: ppor. Tomasz Tomczuk

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej