10 marca br. odbyła się roczna odprawa w obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Artura Koczerby.

Kierownicy poszczególnych pionów służby podsumowali ubiegły rok pracy. Zwrócili uwagę na specyfikę funkcjonowania jednostki, osiągnięcia i niepowodzenia, jak również przedstawili plany i zamierzenia na 2021 rok.

Służba Więzienna musiała zmierzyć się z całkiem nowymi problemami. Pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w marcu 2020 roku zmieniła sposób funkcjonowania nie tylko naszej jednostki ale zdeterminowała sposób życia całego społeczeństwa. Dzięki wysiłkom oraz odpowiedzialności  funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej wdrożono szereg procedur, dzięki którym jednostka mogła funkcjonować mimo kolejnych etapów zamykania gospodarki. Szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w społeczeństwie pozwoliło utrzymać poprawną atmosferę zarówno wśród funkcjonariuszy i pracowników, jak i ogółu osadzonych. Wprowadzony reżim sanitarny w jednostce pozwolił na kontynuowanie zatrudnienia, prowadzenia szkoleń, kursów i programów readaptacji. Dzięki odpowiedzialności tutejszej załogi jednostka mogła funkcjonować prawidłowo.

Serdecznie dziękuję wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom naszego zakładu, za wkład i zaangażowanie w codzienną służbę i pracę.

-podsumował zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Arnold Henne

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Artur Koczerba podziękował zebranym za profesjonalizm i duże zaangażowanie w prowadzonych działaniach, które pozwoliły utrzymać wysoki poziom funkcjonowania jednostki. Miniony rok był szczególnie wyjątkowy i wymagający, ale dzięki należytej współpracy zostały osiągnięte wyznaczone cele.
    
Po zakończeniu odprawy zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Arnold Henne oraz ppłk Wojciech Dudziec, Kierownik Działu Ochrony kpt. Krzysztof Sitnik w obecności Dyrektora Okręgowego dokonali wizytacji jednostki.

Tekst i zdjęcia: ppor. Tomasz Tomczuk

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej