17 kwietnia br. Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich w ramach zajęć terenowych odwiedzili studenci drugiego stopnia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu o specjalności resocjalizacja – socjoterapia.

Na początku wizyty goście zgromadzeni w świetlicy budynku administracji wysłuchali krótkiego wykładu rzecznika prasowego na temat przeznaczenia jednostki penitencjarnej oraz zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Następnie specjalista działu ochrony przedstawił i krótko scharakteryzował środki ochrony funkcjonariuszy oraz środki przymusu bezpośredniego, którymi dysponuje nasza formacja.

Istotnym punktem wizyty było zwiedzanie oddziału terapeutycznego połączone z udziałem gości w zajęciach z zakresu arteterapii. Studenci w ramach przedmiotu Metodyka resocjalizacji i Metodyka socjoterapii zapoznali się z organizacją pracy resocjalizacyjnej w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich, a następnie przy okazji tworzenia ozdób i kartek świątecznych mieli możliwość do swobodnej rozmowy z osadzonymi. Największą ciekawość naszych gości wzbudzał sposób w jaki skazani gospodarują czasem wolnym, ich relacje z rodziną oraz plany na przyszłość. Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze, a skazani chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Majewski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej