Po 27 latach służby na zaopatrzenie emerytalne odszedł podinsp. Witold Apoliniarski, Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele kierownictwa strzeleckich zakładów karnych.

Uroczysty apel z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych i przedsiębiorców odbył się w 15 lutego br. w Powiatowym Centrum Kultury. W uroczystości pożegnalnej uczestniczyli także zastępcy dyrektorów zakładów karnych w Strzelcach Opolskich: ppłk Andrzej Dąbrowski oraz ppłk Arnold Henne.

W trakcie apelu podsumowano bardzo bogatą karierę komendanta oraz podziękowano odchodzącemu na emeryturę za lata służb. Komendant podziękował za współpracę reprezentującym Służbę Więzienną dyrektorom obu strzeleckich jednostek penitencjarnych.

Tekst i zdjęcia: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej