Wzniecenie ognia, zadymienie i pożar w budynku na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich. Ewakuacja i próba ucieczki osadzonych. To tylko część ćwiczeń specjalistycznych, które przeprowadzono na terenie jednostki, gdzie pojawiła się Państwowa Straż Pożarna w Strzelcach Opolskich, oraz Grupa Interwencyjna Służby Więziennej w Opolu.

Pierwsza część ćwiczeń to bunt grupy osadzonych na placu spacerowym. Odmówili oni wykonania poleceń, nie reagowali na próby nakłonienia ich do zaniechania oporu. W efekcie błyskawicznego działania funkcjonariuszy strzeleckiej "dwójki" osadzeni zostali obezwładnieni.

Druga część ćwiczeń to pożar w jednym z budynków znajdujących się na terenie jednostki. Zagrożeni byli nie tylko funkcjonariusze, ale również osadzeni, którzy świadczą zatrudnienie na rzecz kontrahenta zewnętrznego. Na pomoc przybyli strażacy oraz funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy ewakuowali osoby znajdujące się na terenie budynku. Podczas ewakuacji kilku osadzonych próbowało wykorzystać sytuację i dokonać ucieczki – jednak szybko zostali ujęci przez doskonale zorganizowanych funkcjonariuszy.

Z kolei trzecia część ćwiczeń to ugaszenie pożaru i ewakuacja „funkcjonariusza”, który uciekając przed ogniem dostał się na dach budynku. Tu również do pomocy ruszyli strażacy, którzy w pierwszej fazie działań, za pomocą specjalistycznego wysięgnika, próbowali dostać się na dach, jednak warunki atmosferyczne i silny wiatr nie pozwoliły w pełni wykorzystać dostępnego sprzętu. Koniecznie było wejście schodami w maskach tlenowych, z uwagi na kompletnie zadymiony budynek. Ponadto w trakcie sprawdzania pomieszczeń biurowych strażacy odnaleźli kolejnego funkcjonariusza, który zasłabł i stracił przytomność. Funkcjonariusza ewakuowano i udzielono mu pierwszej pomocy.

Dzięki takim ćwiczeniom doskonalone są umiejętności prawidłowego postępowania w sytuacji zagrożenia, sprawdzane są procedury organizacyjne wspólnych działań służb w sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia sprawdzają również przepływ komunikacji pomiędzy poszczególnymi funkcjonariuszami, a także służbami, które uczestniczą podczas szkolenia. Sprawdzana jest sprawność sprzętu niezbędnego do likwidacji zagrożenia. Dzięki ćwiczeniom sztab kryzysowy mógł na bieżąco omawiać wszelkie uwagi i spostrzeżenia, a zebrany materiał pozwoli rzetelnie szkolić funkcjonariuszy na wypadek powstania sytuacji kryzysowej.

Zdjęcia i tekst: ppor. Tomasz Tomczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej