Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński uczestniczył w uroczystym otwarciu hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich.

Podczas otwarcia obiektu obecni byli także: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba, gospodarz jednostki - Dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Mariusz Dubielczyk, Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska, Senator Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Peczkis, Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej ks. Rudolf Pierskała oraz Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu Paweł Mehla. Władze samorządowe reprezentowali: Starosta Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego Małgorzata Tudaj, Starosta Powiatu Strzeleckiego Józef Swaczyna oraz Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich Józef Kampa. Stronę związkową reprezentował Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW w Warszawie Czesław Tuła. Wśród zaproszonych gości był także przedstawiciel głównego wykonawcy dyrektor PEPBE Włocławek Jihad Rezek oraz dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu opolskiego, przedstawiciele kontrahentów zewnętrznych, osoby zaangażowane w realizację inwestycji oraz przedstawiciele służb mundurowych i  instytucji współpracujących ze strzeleckim zakładem karnym.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba, Dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Mariusz Dubielczyk oraz Prezes Firmy Athletic Wojciech Kamiński.

Praca narzędziem zmiany

W przemówieniach zaproszonych gości przeważały argumenty oraz korzyści płynące dla społeczeństwa z zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz wskazywano, jak ważną rolę w procesie readaptacji społecznej pełni praca.

Wykonanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, poczucia odpowiedzialności i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Dla osiągnięcia tego celu prowadzi się zindywidualizowane oddziaływania wobec skazanych, wsród których ogromne znaczenie odgrywa praca.

- powiedział w swoim przemówieniu Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Inwestycja

Głównym wykonawcą, który zrealizował inwestycję jest konsorcjum firm PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe we Włocławku. Produkcję w hali uruchomi Firma ATHLETIC Sp. z o. o., która jest jednym z czołowych liderów w produkcji statywów do instrumentów muzycznych, skrzyń transportowych oraz profesjonalnych systemów scenicznych na świecie.  W obiekcie tym zatrudnionych zostanie 70 skazanych przy produkcji statywów pod instrumenty muzyczne i podestów pod sceny estradowe.

Hala produkcyjna w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich jest trzecią, po Areszcie Śledczym w Prudniku i Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim, inwestycją tego typu, która została wybudowana od podstaw.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa "Więźniowie w pracy - krok w stronę normalności" autorstwa Grzegorza Lityńskiego, fotografa i podróżnika, kierownika i wykładowcy Studiów Podyplomowych Fotografii Podróżniczej i Dokumentalnej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Tekst: mjr Jarosław Timoszuk
Zdjęcia: mł. chor. Robert Stręg

Galeria zdjęć

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej