14 marca br. w świetlicy administracji Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Leszka Czereby. W odprawie uczestniczyli pracownicy cywilni i funkcjonariusze reprezentujący wszystkie działy służb w naszej jednostce.

Stan kadrowy jednostki, działania inwestycyjne i remontowe, bezpieczeństwo funkcjonariuszy
i osadzonych oraz powszechność zatrudnienia wśród skazanych to tylko niektóre z zagadnień poruszanych w trakcie spotkania. Tegoroczna odprawa odbyła się w zmienionej konwencji. Najistotniejsze informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych pionów służb w roku 2018 zostały przedstawione w formie sprawozdania. Odczytu dokumentu dokonał kierownik działu ochrony kpt. Krzysztof Sitnik.

Na zakończenie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu dokonał krótkiej oceny działalności zakładu karnego, w której zwrócił uwagę m. in. na postępujące prace inwestycyjne obejmujące rozpoczęcie budowy boksów spacerowych oraz oddanie do użytku hali magazynowo-produkcyjnej w ramach programu "Praca dla więźniów". Przy tej okazji zwrócił również uwagę na wysoki wskaźnik zatrudnienia skazanych, który nie byłby możliwy bez wytężonej i sprawnej pracy wszystkich działów zaangażowanych w funkcjonowanie jednostki. Następnie Dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich płk Jacek Bieszczad w swoim podsumowaniu podkreślił korzyści wynikające z synergiczności działań wszystkich pionów służb dla lepszych i większych efektów naszej pracy, a także podziękował funkcjonariuszom oraz pracownikom za zaangażowanie
i wkład w wykonywane obowiązki.

Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Majewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej