4 marca br. w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich odbyła się uroczysta odprawa służbowa, podczas której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba przedstawił funkcjonariuszom i pracownikom nowego dyrektora jednostki ppłk Jacka Bieszczada, dotychczasowego zastępcę.

Podczas odprawy za dotychczasową 23 letnią służbę na rzecz strzeleckiej "dwójki" podziękowano płk. Mariuszowi Dubielczykowi, który rozpoczął kierowanie Zakładem Karnym w Brzegu.

Ppłk Jacek Bieszczad jest funkcjonariuszem Służby Więziennej od 1 października 1994 r., kiedy to rozpoczął służbę w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich na stanowisku młodszego wychowawcy działu penitencjarnego. Od początku swojej kariery przez 20 lat związany był z sąsiednim Zakładem Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich, gdzie wykonywał obowiązki służbowe jako wychowawca, kierownik działu penitencjarnego i zastępca dyrektora. Od 1 listopada 2015 roku ppłk Jacek Bieszczad pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich. Z dniem 27 lutego br. decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego objął zarządzanie strzelecką jednostką.

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Timoszuk, CZSW

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej