Podłożona bomba pod bramą więzienia. Pożar pawilonu mieszkalnego. Próba odbicia i ucieczki więźniów. To elementy scenariusza akcji o kryptonimie "Ładunek", która zorganizowana została w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich.

Przedsięwzięcie stanowiło jeden z elementów ogólnopolskich ćwiczeń "Jesień 2017", które w tym samym czasie odbyły się w całym kraju. Strzelecka "dwójka" została wyznaczona jako jednostka okręgu opolskiego, w której umiejętność współdziałania w sytuacjach kryzysowych ćwiczyły miejscowe służby wraz z wojskiem.

Stałe doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji oraz sprawnego reagowania jest badzo istotne podczas służby w naszej formacji. Scenariusze, które opracowywane są na potrzeby takich ćwiczeń, przewidują możliwe do wystąpienia zagrożenia. Sytuacje określone w scenariuszu nie muszą, ale mogą się zdarzyć. Ważna jest wtedy szybka i dostosowana do zdarzenia reakcja na zagrożenie. Jak w każdym zawodzie, ćwiczenia pozwalają uczestniczącym w nich osobom na rozwijanie umiejętności adekwatnego postępowania oraz współpracy z pozostałymi formacjami. W manewrach wspólnie z funkcjonariuszami Służby Więziennej swoje umiejętności doskonalili: żołnierze z 1 Brzeskiego Pułku Saperów, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich i strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.

Tekst: mjr Jarosław Timoszuk
Zdjęcia: mł. chor. Robert Stręg

Galeria zdjęć

Film - Ładunek - dostępny w załączniku poniżej

slajd_ładunek.jpg

Rozmiar: 92.5 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej