Na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich zakończył się kolejny kurs zawodowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Dziesięciu osadzonych w dniu 29 maja br. uzyskało uprawnienia operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowej.

logo-materialy-power.jpg

Szkolenie "Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej" realizowała Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA" z siedzibą w Koszalinie. Egzamin końcowy i uprawnienia w nowym zawodzie uzyskało kolejnych 10 osadzonych .

W 2019 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich zorganizowanych zostanie 10 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych. Będą to szkolenia:
1. Opiekun osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych – 2 cykle
2. Malarz połączony z aktywizacją zawodową – 2 cykle
3. Płytkarz – posadzkarz połączony z aktywizacją zawodową – 2 cykle
4. Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej – 2 cykle
5. Monter instalacji elektrycznej z uprawnieniami do 1 KV – 2 cykle

Kursy w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich realizowane są w zakresie Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:
1) wzrost aktywności  zawodowej i społecznej więźniów,
2) zwiększenie zdolności więźniów do zatrudnienia,
3)  nabycie przez osadzonych nowych umiejętności zawodowych i ich odnalezienie się na rynku pracy.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców.

Nazwa projektu: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów  w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 132 249 773,70 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 460 109,27 PLN

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Timoszuk

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej