"Idea, która ratuje życie" - tak w skrócie można określić honorowe krwiodawstwo. Idea ta przyciąga rocznie setki tysięcy ludzi w naszym kraju. Wśród nich znajdują się również funkcjonariusze strzeleckiej "dwójki".

Zapotrzebowanie na krew występuje przez cały rok, ale to w okresie wakacyjnym potrzeba ta jest najpilniejsza. W związku z tym w ostatnim tygodniu wśród osób oddających krew znaleźli się funkcjonariusze naszej jednostki. Również kadra kierownicza aktywnie przyłączyła się do akcji, nie tylko oddając krew ale przede wszystkim promując ideę honorowego krwiodawstwa. Dzięki ich zaangażowaniu ilość honorowych dawców w naszej jednostce wzrasta z roku na rok. Tylko w tym roku funkcjonariusze naszej jednostki oddali krew i jej składniki ponad 70 razy.  

Kto może oddawać krew?

Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać niezbędnym wymaganiom zdrowotnym, aby pobranie krwi nie wywołało ewentualnych ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy. Oddawanie krwi jest bezpieczne. Igły  i pojemniki służące do pobierania krwi są sterylne i jednorazowe. Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi. Samo oddawanie krwi pełnej trwa kilka minut – średnio 8 minut. Łączny pobyt w miejscu pobierania krwi pełnej od zarejestrowania do zakończenia oddawania krwi trwa ok. 1 godziny. Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż  4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Gdzie można oddać krew?

W Polsce pobór krwi jest zarezerwowany tylko dla placówek wchodzących w skład Publicznej Służby Krwi. Do pobierania krwi i oddzielania jej składników uprawnione są wyłącznie: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA (dawniej MSW) oraz ich oddziały i stacje terenowe. W Polsce jest 21 RCKiK oraz wspomniane wyżej 2 centra resortowe. 16 z nich znajduje się w stolicach województw kolejne 5 w miastach powiatowych (Słupsk, Kalisz, Radom, Wałbrzych, Racibórz). Oprócz stałych punktów w postaci centrów oraz oddziałów terenowych krew pozyskiwana jest na akcjach wyjazdowych (zarówno w mobilnych „krwiobusach”, jaki stałych punktach).

Tekst i zdjęcia: ppor. Tomasz Tomczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej