Orkany, które w ostatnich tygodniach siały spustoszenie na terenie całego kraju, nie oszczędziły również Strzelec Opolskich. Do pomocy w porządkowaniu terenów miasta funkcjonariusze Służby Więziennej skierowali 10 skazanych z dwóch strzeleckich zakładów karnych.

Mocne wiatry spowodowały spore straty w drzewostanie miejscowego parku miejskiego. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców samorząd miasta podjął decyzję, że w pierwszej kolejności uporządkowane zostaną parkowe alejki. Jak zawsze w takich sytuacjach swoją pomoc zadeklarowała kadra więzienna z Zakładu Karnego nr 1 i nr 2 w Strzelcach Opolskich. Skazani pracując społecznie porządkowali wyznaczony teren. Sprzątali alejki oraz ulice miasta z połamanych gałęzi i zalegających liści.

W pierwszej kolejności oczyszczono najbardziej uczęszczane miejsca w parku, gdzie połamany drzewostan zagrażał bezpieczeństwu przechodniów. Straty, które nagłe załamanie pogody wyrządziło w strzeleckim parku miejskim oszacowano na 90 tys. zł. W samym parku zniszczeniu uległo ponad 120 drzew.

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Timoszuk

Galeria zdjęć

Film - Straty po orkanach - dostępny w załączniku poniżej

slajd_straty po orkanach.jpg

Rozmiar: 92.0 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej