8 listopada br. udaremniono kolejną próbę przemytu narkotyków na teren Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich.

W trakcie kontroli osobistej kobiety ubiegającej się o widzenie z osadzonym, ujawniono schowane w staniku zawiniątko z proszkiem koloru białego o wadze ok. 4 gramów oraz zawiniątko z suszem koloru zielonego o wadze ok. 2 gramów. Wstępne badanie wskazało w pierwszym zawiniątku obecność alkaloidów w drugim wskazało na marihuanę. Osobę, u której ujawniono środki odurzające, zatrzymano i przekazano funkcjonariuszom Policji.

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Timoszuk

Video

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej