Wykład pracownika Muzeum Czynu Niepodległościowego w Łodzi

W dniu 19 wrzesnia 2019 roku na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi odbyło się spotkanie dla osadzonych, którego tematem było życie i śmierć ostatniego cara Rosji Mikołaja II. Prelegent rozpoczął spotkanie od krótkiego rysu historycznego, obrazującego w jakich okolicznościach Mikołaj Romanowicz objął tron cara Rosji. Scharakteryzował najbliższe osoby z otoczenia cara z żoną Aleksandrą na czele. Przedstawione zostały też inne postacie, które odcisnęły piętno na życiu cara. Natępnie prelegent przedstawił okres I WŚ oraz okoliczności, które doprowadziły do abdykacji cara Mikołaja II, a także ostatnie etapy życia cara i jego rodziny. Spotkania w ramach działalności kulturalno-oświatowej odbywają się w zakładzie karnym systematycznie. Są okazją do rozwijania przez osadzonych pasji i zainteresowań, a także jednym ze sposobów spędzania wolnego czasu.

Tekst: kpt. Marek Wójcik

Zdjęcia: szer. Małgorzata Woźniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej