W ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi zorganizowana została zbiórka karmy dla łódzkiego schroniska dla zwierząt przy ul. Marmurowej.

Pandemia COVID-19 uderzyła w wiele dziedzin życia. Odcisnęła piętno nie tylko na ludziach, ale także na zwierzętach i to tych najbardziej potrzebujących - bezpańskich. Poprzez ograniczenia i nadzwyczajne środki ostrożności schroniska dla zwierząt borykają się z problemami braku wolontariuszy potrzebnych do pomocy w opiece nad zwierzętami. Brakuje również darczyńców, dzięki hojności których, schroniska mogą funkcjonować. Mając świadomość problemów instytucji zajmujących się opieką nad zwierzętami, personel Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt. W trakcie zbiórki zgromadzono 150 kilogramów karmy, którą przekazano w dniu 21.05.2020 roku. Mamy nadzieję, że choć w niewielkim stopniu wpłynie to na poprawę warunków bytowych porzuconych czworonogów.

Jest to kolejne przedsięwzięcie w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, w którym biorą udział funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi. W ten sposób udowadniają, że pomimo ogromnego wysiłku, jaki wkładają w codzienne wykonywanie obowiązków służbowych, są gotowi do niesienia pomocy innym.

por. Daniel Hoffman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej