System opieki zdrowotnej nad osobami osadzonymi na przykładzie największego szpitala więziennego w Polsce przy Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi.

"Stosunek chory – lekarz winien opierać się na dialogu

uwzględniającym wysłuchanie, szacunek i zainteresowanie,

winien być prawdziwym spotkaniem między ludźmi wolnymi,

winien być spotkaniem zaufania z uczciwością."

                                                                        Jan Paweł II

 

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Jana Pawła II 13 maja 1992 roku, w 11 rocznicę zamachu na jego życie na Placu Świętego Piotra.

Ojciec Święty wyznaczył datę 11 lutego na coroczne jego obchody. Ustanawiając Światowy Dzień Chorego, Jan Paweł II podkreślił, iż „ ma on na celu uwrażliwieniu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, pomaganiu chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych           i popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu”.

Zadaniem Szpitala Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wobec osób przebywających w izolacji penitencjarnej. Opieka nad osadzonymi cechuje się zawsze wysoką jakością, przy udziale doświadczonego personelu oraz przy wykorzystaniu najnowszych dostępnych technologii z dziedziny medycyny.

W Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi funkcjonuje Zakład Opieki Zdrowotnej z Oddziałami Wieloprofilowym Zachowawczym, Rehabilitacji Narządu Ruchu oraz Psychiatrii Sądowej.    O zdrowie pacjentów szpitala dba aż 100 pracowników, w tym: 45 pielęgniarek, 37 lekarzy etatowych, kontraktowych oraz dyżurujących, 5 pracowników pracowni rehabilitacji,      4 psychologów, terapeuta zajęciowy i inni. W poszczególnych oddziałach szpitalnych usytuowane są wyposażone w nowoczesny sprzęt m.in. gabinety lekarzy specjalistów, gabinety zabiegowe, pokoje personelu medycznego, pracownie RTG, EEG, pomieszczenia psycholgów oraz kadry penitencjarnej.

Zaznaczyć należy, iż wyżej wymienione komórki organizacyjne świadczą usługi nie tylko na rzecz tutejszej jednostki, ale również jednostek penitencjarnych z terenu całego inspektoratu łódzkiego, a nawet jak to ma miejsce w przypadku głównie Oddziału Psychiatrii Sądowej, kilku województw.

I tak, na przykladzie 2019 roku do tutejszego szpitala przyjęto 477 pacjentów z czego do:

Oddziału Wieloprofilowego Zachowawczego - 244

Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu – 107

Oddziału Psychiatrii Sądowej – 126

Ponadto udzielono 7377 porad specjalistycznych, w tym:

stomatologicznych - 853

dermatologicznych – 324

pulmonologicznych - 288

kardiologicznych - 255

laryngologicznych - 196

okulistycznych - 341

ortopedycznych - 692

neurologicznych - 224

psychiatrycznych - 128

urologicznych - 203

inni specjalizacji – 364.

oraz wykonano 22938 zabiegów fizjoterapeutycznych, 7326 badań radiologicznych, 37 badań endoskopowych, 722 badania USG

Powyzsze jednoznacznnie potwierdzaja jak ważnym elementem w systemie opieki zdrowotnej nad osobami osadzonymi odgrywa funkcjonowanie Szpitala Więziennego Zakałdu Karnego Nr 2 w Łodzi.

Tekst: kpt. Marek Wójcik/st. Szer. Małgorzata Woźniak

Zdjęcia: kpt. Michał Drewnowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej