Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi.

W dniu 28 października br. w tutejszej jednostce penitencjarnej odbyły zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla uczniów Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi. Uczniowie w trakcie zajęć poznali historię jednostki i jej topografię, zaznajomili się z podstawowymi zasadami regulującymi wykonywanie tymczasowego aresztowania i odbywanie kary pozbawienia wolności, jak również dowiedzieli się jakie działania podejmują funkcjonariusze Służby Więziennej aby m. in. zapewnić porządek i bezpieczeństwo w zakładzie karnym czy areszcie śledczym. Uczniowie obejrzeli również projekcję multimedialną przedstawiającą przebieg specjalistycznych ćwiczeń obronno - ochronnych oraz krótki pokaz specjalistycznego sprzętu będącego na wyposażeniu Służby Więziennej. Organizowane cyklicznie przez Zakład Karny Nr 2 w Łodzi zajęcia dydaktyczne niewątpliwie wpływają na poszerzenie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej podstawowych zasad funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce.

Podczas wizyty prowadzający zajęcia przedstawił uczniom ofertę wstąpienia w szeregi Służby Więziennej wskazując przy tym na pozytywne aspekty pełnienia służby w Naszej formacji.

 

Tekst: kpt. Marek Wójcik

Zdjęcia: ppor. Paulina Marzec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej