Zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 29 października br. w tutejszej jednostce penitencjarnej odbyły się kolejne zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla studentów zaprzyjaźnionego z zakładem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Goszczący w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi studenci poznali historię jednostki i jej topografię, zaznajomili się z podstawowymi zasadami regulującymi wykonywanie tymczasowego aresztowania i odbywanie kary pozbawienia wolności, jak również dowiedzieli się jakie działania podejmują funkcjonariusze Służby Więziennej aby m. in. zapewnić porządek i bezpieczeństwo w zakładzie karnym czy areszcie śledczym. W trakcie rozmowy z psychologiem, pełniącym na co dzień obowiązki w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, goście zapoznali się m. in. z różnorodnymi formami prowadzenia terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Studenci obejrzeli krótki pokaz specjalistycznego sprzętu będącego na wyposażeniu Służby Więziennej. Organizowane cyklicznie przez Zakład Karny Nr 2 w Łodzi zajęcia dydaktyczne niewątpliwie wpływają na poszerzenie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej podstawowych zasad funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce.

Ponadto funkcjonariusz prowadzający zajęcia przedstawił studentom ofertę wstąpienia w szeregi Służby Więziennej wskazując przy tym na pozytywne aspekty pełnienia służby w Naszej formacji, a na podstawie rozmów z odwiedzającymi można było wywnioskować, że służba w Naszej formacji stanowi ciekawą propozycję z uwagi na stabilność zatrudnienia oraz możliwości rozwoju zawodowego.

 

Tekst: kpt. Marek Wójcik

Zdjęcia: ppor. Krzysztof Niewiadomski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej