Katedra Prawa Karnego Międzynarodowego / Zakład Prawa Karnego Wykonawczego / Wydział Prawa i Administracji

          W dniu 12 stycznia 2018 roku Zakład Karny Nr 2 w Łodzi gościł studentów Katedry Prawa Karnego Międzynarodowego Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas wizyty słuchaczom przedstawiono zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego oraz prawne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania. Każde tego typu spotkanie to okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz możliwości poznania pracy funkcjonariuszy podczas wykonywania przez nich codziennych obowiązków służbowych (zadania, uprawnienia, a także struktura Służby Więziennej). Podczas zajęć studenci mieli możliwość zapoznania się również z działaniami podejmowanymi przez Służbę Więzienną, m.in.w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu czy bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych. Omówiono prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne i terapeutyczne, a także nawiązywanie współpracy z innymi formacjami mundurowymi bądź instytucjami pożytku publicznego. Zajęcia zostały wzbogacone ponadto o prezentację specyfiki pracy w ZK Nr 2 w Łodzi, na terenie którego funkcjonuje największy szpital więzienny w Polsce. Ponadto grupa studentów wraz z opiekunami została oprowadzona po terenie jednostki.

Tekst: kpt. Paweł Kocemba
Zdjęcia: szer. Małgorzata Woźniak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej