Dzięki wzorowo prowadzonym czynnościom profilaktycznym funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi ujawnili, w korespondencji adresowanej do osadzonego, substancję ukrytą w kolorowych flamastrach, której badanie narkotestem wykazało obecność kannabinoidów - głównych substancji psychoaktywnych marihuany.

Do ujawnienia środka odurzającego doszło we wtorek 19 maja 2020 roku. W korespondencji adresowanej do jednego z osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi, prócz długopisów i krzyżówek, znajdował się komplet kolorowych flamastrów. Dzięki informacjom zgromadzonym w toku prowadzonych czynności profilaktycznych, funkcjonariusze dokonali wnikliwej kontroli adresowanej przesyłki i ujawnili środki psychoaktywne ukryte we flamastrach. Ujawnioną substancję zabezpieczono i przekazano funkcjonariuszom Policji. Kierownictwo jednostki podjęło decyzję o wszczęciu czynności wyjaśniających, mających na celu ustalenie sprawcy lub sprawców czynu zabronionego. Środki odurzające, po przedostaniu się do oddziału mieszkalnego, z całą pewnością stanowiłyby zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa w jednostce. Poprzez rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy oraz ich czujności i drobiazgowość substancja zabroniona została ujawniona i nie trafiła w ręce adresata.

 

Tekst por. Daniel Hoffman

Zdjęcia szer. Karolina Tomala - Włodarczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej