Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - dowiedz się, jak uratować czyjeś życie.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest od 2000 r. w każdą drugą sobotę września. Inicjatorem święta pierwszej pomocy był Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża. W tak istotnym dniu warto przypomnieć sobie, jak powinna zostać przeprowadzona pierwsza pomoc.

Między innymi z uwagi na powyższe, od wielu lat w "łódzkiej dwójce" odbywają się cyklicznie szkolenia z zakresu omawianej tematyki. Zajęcia mają zarówno teoretyczny jak i praktyczny charakter i obejmują swoim zakresem funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz osoby pozbawione wolności przebywające w tutejszej jednostce penitencjarnej. Przeważnie szkolenia przeprowadzane są w okresie przypadającym na obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Głównym celem zajęć jest utrwalenie bądź zdobycie nowych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej, na poniższe tematy:

  • Czym jest resuscytacja?
  • Zdefiniowanie pojęcia osoby - przytomnej, nieprzytomnej,
  • Czym jest Algorytm Postępowania - sprawdzanie reakcji poszkodowanego, udrażnianie dróg oddechowych, ocena oddechu, uciskanie klatki piersiowej, oddechy ratownicze, przerwanie?
  • Poprawne wykonywanie czynności bezprzyrządowego zabiegu resuscytacyjnego,
  • Resuscytacja w dwie osoby,
  • Pozycja bezpieczna,
  • Sprzęt do prowadzenia oddechów ratowniczych.

Należy pamietać, że szybkie udzielenie pomocy, tj. W ciągu 2-3 minut od utraty przytomności, znacznie zwiększa szanse na przeżycie osoby poszkodowanej (40-60%). Zatem święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji, które mogą wydarzyć się podczas codziennych zajęć - drogi do szkoły czy pracy (wypadki) bądź nagłego pogorszenia stanu zdrowia w domu (zaksztuszenie dziecka czy zasłabnięcie np. osób starszych).

Opr: Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi kpt. Marek Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej