Spotkanie z członkami Stowarzyszenia "SNAP" pomagającymi ludziom z różnego rodzaju uzależnieniami.

W dniu 26.10.2019 roku w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi odbyło się spotkanie zorganizowane dla osadzonych z członkami Stowarzyszenia "SNAP", pomagającymi ludziom z różnego rodzaju uzależnieniami np. alkoholizm, narkomania.

Na wstępie został zaprezentowanym film, w którym swoja historię uzależnienia i wyjścia z niego przedstawił, nieżyjący już niestety, założyciel Stowarzyszenia. Co ciekawe był to człowiek, który spędził kilkanaście lat w więzieniu, a swoją pozytywną przemianę rozpoczął właśnie odbywając karę pozbawienia wolności. Było to szczególnie pouczające dla biorących udział w spotkaniu osadzonych.

Następnie każdy z członków fundacji przedstawił swoją historię, jak popadł w uzależnienie i jak wyszedł z niego. Było to świadectwem, że jeżeli tylko ktoś chce, to może zmienić swoje życie. Duże wrażenie zrobiło świadectwo członka Fundacji "SNAP". Mężczyzny pozbawionego rąk, który potrafił się podnieść i znaleźć cel w życiu, uprawiał para sport (sztuki walki). Spotkanie wzbogacone było o występy artystyczne.

Tekst: kpt. Marek Wójcik

Zdjęcia: szer. Małgorzata Woźniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej