Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na sytuację związaną z epidemią choroby COVID-19 w kraju. W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi przekazali maseczki ochronne.

W Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi od ponad dwóch tygodni osadzeni zajmują się produkcją maseczek ochronnych. Maseczki te używane są na bieżące potrzeby jednostki do zapewnienia ochrony osobistej funkcjonariuszy, pracowników oraz przebywających tam osób pozbawionych wolności. Część z wyprodukowanego asortymentu jest stale magazynowana w celu wykorzystania jako wsparcie dla lokalnej społeczności i przekazania go potrzebującym.

W dniu 23 kwietnia 2020 roku funkcjonariusze reprezentujący Dyrektora Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi przekazali 200 maseczek ochronnych zgierskiemu Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii NMP Różańcowej.

Jesteśmy dumni, że w tak trudnym dla wszystkich okresie, mogliśmy okazać wsparcie i służyć pomocą tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej.

 

por. Daniel Hoffman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej