W dniu 25 maja 2020 roku, w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga, funkcjonariusze z Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi przekazali na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu 300 maseczek ochronnych.

#ResortSprawiedliwościPomaga to ogólnopolska akcja zainicjowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w którą zaangażowane zostały jednostki penitencjarnej z całej Polski. W ramach tej akcji w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych odbywa się produkcja środków ochrony osobistej (maseczek ochronnych, przyłbic czy kombinezonów ochronnych) oraz środków dezynfekcyjnych, z zamiarem przekazania ich potrzebującym instytucjom m.in.: placówkom medycznym, hospicjom, Domom Pomocy Społecznej. Ma to na celu pomoc w walce z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.

W Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi, w ramach programu resocjalizacyjnego, sprzyjającego readaptacji społecznej, skazani zajmują się produkcją maseczek ochronnych. W ten sposób, choć w niewielkim stopniu, mogą zadośćuczynić za popełnione czyny, za które przyszło im odbywać karę pozbawienia wolności. Stanowi to ważny element w procesie ich społecznej readaptacji, wzbudzający wolę współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw. Ponadto wyzwala to w osadzonych poczucie empatii oraz sprawia, że pomimo pobytu w izolacji penitencjarnej, czują się potrzebni.

Wyprodukowane przez skazanych środki ochrony są stale magazynowane w celu przekazania go potrzebującym organizacjom. W dniu 25 maja 2020 roku funkcjonariusze z Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi przekazali środki ochrony zgierskiemu Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II. Cieszymy się, że przekazując maseczki ochronne, mogliśmy wspomóc powyższe stowarzyszenie w ich codziennej pracy i opiece nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową.

por. Daniel Hoffman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej