Ogłoszenie o naborze do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) ogłasza rozpoczęcie kolejnej procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w naszej formacji na terenie 8 jednostek organizacyjnych: AŚ Bydgoszcz, ZK Bydgoszcz-Fordon, ZK Nr 1 Grudziądz, ZK Nr  2 Grudziądz, ZK Inowrocław, ZK Koronowo, ZK Potulice, ZK Włocławek.

Dokumenty należy składać w terminie do 28 sierpnia 2020 roku. 

Więcej informacji na stronie: /assets/13/02/97/bc6db4adafe63e8c8496779877c84793ad387301.pdf

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej