W miniony weekend w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu zorganizowane zostało spotkanie z koszalińską fundacją ZASTOPUJ. Spotkanie miało charakter profilaktyczny związany z uzależnieniami od narkotyków, alkoholu i dopalaczy.

Fundacja Zastopuj

POMOC EDUKACYJNO-INFORMACYJNA osobom zagrożonym wykluczeniem to najważniejszy cel działania fundacji. Zajmuje się ona pomaganiem osobom, które zagubiły się na swojej drodze i pragną zmienić swoje życie. Celem stowarzyszenia jest walka z przeciwdziałaniem narastającej bezradności wśród wielu osób poprzez kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności – szeroko pojęte Przeciwdziałanie Wykluczeniu Społecznemu.

Własny przykład

Prawdziwa historia gości pokazywała realia walki i ceny, którą musieli zapłacić, aby żyć w wolności bez nałogów. „Wierzymy, że każdy człowiek może porażkę przekuć w sukces, a życiowe potknięcia czy upadki, to również szansa na to, by coś w swoim życiu zmienić. Czasami wystarczy siła i determinacja, czasami potrzebujemy nadziei i marzeń, a czasami trzeba na swojej drodze spotkać właściwych ludzi” - tak na spotkaniu mówili zaproszeni goście.

Budujemy motywację do zmiany

Celem oddziaływań profilaktycznych prowadzonych przez Służbę Więzienną jest zahamowanie rozwoju uzależnienia. Podstawowym elementem pracy z osadzonymi jest kształtowanie świadomości ponoszonych strat oraz budowanie motywacji do podjęcia zmian w tym zakresie. Poprzez programy, „żywe lekcje profilaktyczne” osadzeni zyskują gotowość do współodpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych. Mają również na celu ukazanie skazanemu jego zasobów, potencjałów i mocnych stron oraz wdrożenie bardziej adaptacyjnych zachowań w ich dotychczasowe życie.

 

Tekst: kpt. Marta Mazurska
Zdjęcia: por. Marta Wiśniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej