Ósma edycja charytatywnej akcji pod hasłem "Dar serca służb mundurowych" odbyła się w grudziądzkiej marinie. W akcji wzięli udział funkcjonariusze: służby więziennej, policji, straży miejskiej, strażacy i wojsko. Głównym organizatorem akcji był Krzysztof Misiewicz, ratownik medyczny. Gospodarzem akcji był 8. Batalion Walki Radioelektronicznej w Grudziądzu.

Zasililiśmy Bank Regionalnego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

Zbiórka krwi przeznaczona była dla wszystkich osób dotkniętych chorobą nowotworową. Łącznie zebrano od 152 dawców rekordową ilość cennego płynu bo 68,5 litra. Pozyskana w ten sposób krew zasili bank Regionalnego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dla uczestników organizatorzy przygotowali posiłek regeneracyjny w postaci grochówki wojskowej pączka oraz loterię z nagrodami. 

Bohater z powołania

Zgodnie z dekalogiem honorowego krwiodawcy, każdy krwiodawca to bohater z wyboru, a mundurowy krwiodawca to bohater z powołania. Każda akcja honorowego oddawania krwi umacnia świadomość godności i podkreśla wagę ludzkiego życia.
 

Dziękujemy wszystkim za okazane serce!

 

Tekst: kpt. Marta Mazurska

Zdjęcia: kpt. Marta Mazurska (4,5), Piotr Bilicki (1,2,3)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej