W sobotę, 12 października br. funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej z całej Polski wraz z rodzinami zgromadzili się na Jasnej Górze. XXIII Pielgrzymka zgromadziła funkcjonariuszy naszej formacji, pracowników, rodziny, kapelanów Służby Więziennej, a także kompanię honorową.

W pielgrzymce wziął udział gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Czesław Tuła Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Delegacja funkcjonariuszy okręgu bydgoskiego

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy reprezentowała  czterdziestoosobowa delegacja na czele z płk Jackiem Gościakiem, Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz ks. Wojciechem Pyrzewskim Kapelanem Zakładu Karnego Nr 1 i Nr 2 w Grudziądzu. W uroczystości wziął również udział poczet sztandarowy OISW w Bydgoszczy.

Uroczysta Msza Św. i Droga Krzyżowa

Jasnogórskie spotkanie rozpoczęła zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników pielgrzymki przed Bramą Lubomirskich, stamtąd pielgrzymi przeszli do bazyliki jasnogórskiej, gdzie wzięli udział w uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej przez kapelanów jednostek penitencjarnych z całej Polski. Eucharystii przewodniczył Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. Paweł Wojtas.

Po mszy świętej odbyła się droga krzyżowa na Wałach Jasnej Góry, którą poprowadził o. Jan Dezyderiusz Pol.

Na zakończenie uroczystości, pod pomnikiem św. Jana Pawła II, gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej, podziękował funkcjonariuszom Służby Więziennej za trud codziennej pracy, natomiast wszyscy kapelani udzielili pielgrzymom duszpasterskiego błogosławieństwa.

 

Tekst: kpt. Marta Mazurska

Zdjęcia: kpt. Marta Mazurska (1,2), ppłk Małgorzata Gajdus-Ciborowska (3,4,5)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej