Spektakl teatralny z silnym przekazem wychowawczym i profilaktycznym obejrzeli osadzeni w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu.

Mowa o sztuce pt. „Wygrać siebie”, którą wystawili aktorzy z krakowskiego teatru „Kurtyna”, a który to spektakl rozpoczyna w grudiądzkiej jednostce penitencjarnej program resocjalizacyjny „Profilaktyka życia bez alkoholu” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu i nadużywaniu alkoholu lub używania narkotyków.

Trafny przekaz

Spektakl dotyka problemu dzielenia na lepszych i gorszych z powodu zamożności, pochodzenia, czy poglądów, wpływu internetu na kształtowanie postaw społecznych. Pokazuje jak radzić sobie ze stresem, negatywnymi emocjami, agresywnymi zachowaniami, jak nie wpaść w pułapkę uzależnienia i pozbycia się myśli samobójczych. Zachęca do pokonywania własnych słabości, otwierania się na pomoc, prezentowania postaw asertywnych. Idealnie więc wpisuje się w proces resocjalizacji więźniów i skierowania ich na właściwą drogę życiową

Widowisko opowiada historię młodej dziewczyny zaszczutej przez lokalną społeczność, której wyjść z depresji i wykluczenia, stara się pomóc jej kolega.

Poniżanie, zastraszanie i wykluczenie z lokalnej społeczności niekorzystnie wpływa na główną bohaterkę Zosię. Nastolatka źle czuje się wśród kolegów i koleżanek. Utalentowana muzycznie i malarsko powoli zatraca chęć do swoich zainteresowań. Zaczyna się izolować, zamykać w sobie. Ma wrażenie, że jest gorsza od innych. Z powodu złego traktowania przez społeczeństwo zaczyna popadać w depresję. Czuje się odrzucona i niezrozumiana nie tylko przez rówieśników, ale także przez rodzinę. Długotrwały stres wzmaga napięcie, z którym Zosia nie potrafi sobie poradzić. Zaczyna okaleczać swoje ciało, aby choć na chwilę poczuć ulgę. Według niej to jedyny sposób, aby poradzić sobie z emocjami. Przyjaciel Zosi - Janek cały czas ją wspiera, chce jej pomóc, ale dziewczyna zamknięta w swoim świecie odrzuca tę pomoc. Nikt oprócz Janka nie zauważa problemu, ponieważ Zosia nie daje poznać jaki wewnątrz niej rozgrywa się dramat. Swój ból i emocje przykrywa uśmiechem, dlatego nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że właśnie ta nastolatka może mieć problemy, które ją przytłaczają. Zafascynowana chłopcem z tej „lepszej”, dominującej grupy daje się namówić na imprezę. Co wydarzy się na niekontrolowanej przez dorosłych zabawie młodych ludzi? Jakie konsekwencje poniesie Zosia w związku z udziałem w tej zabawie? Czy w końcu otworzy się na oferowaną jej pomoc?

"Teatr Kurtyna", specjalista w przedstawieniach teatralno – profilaktycznych

Scenariusz przedstawienia w warstwie merytorycznej związany jest ze wskazaniami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tematyka z zakresu przeciwdziałania narkomanii normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto w świetle ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zarówno wątki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i z zakresu przeciwdziałania narkomanii, są podjęte w oparciu o cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 tj.:

Wartości wychowawczo-profilaktyczne: Kształtowanie postaw społecznych - wpływ internetu na kształtowanie postaw społecznych, status społeczny, czy poglądy polityczne, asertywne wyrażanie potrzeb, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek do drugiej osoby, radzenie sobie z negatywnymi emocjami i zachowaniami agresywnymi, umiejętność redukowania lęku w sytuacjach kryzysowych.

Zdrowie - edukacja zdrowotna - radzenie sobie ze stresem, postawy otwarte na poszukiwanie pomocy oraz porady, zdrowie i życie jako najważniejsza wartość, pokonywanie słabości, zagrożenia związane z uzależnieniem od alkoholu i innych używek, uzależnienie od Internetu jako jednostka chorobowa.

Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych - poszerzenie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych (alkohol, nikotyna, narkotyki), troska o własne bezpieczeństwo w relacjach opartych o kontakt w Sieci, samookalczenia jako „lekarstwo” na narastające napięcie, depresja i wynikające z niej myśli samobójcze.

 

Tekst: kpt. Marta Mazurska

Zdjęcia: chor. Michał Kuskowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej