Służba Więzienna realizując swoje ustawowe zadania współpracuje ściśle z innymi formacjami i służbami państwowymi. Współdziałamy zawodowo, ale i dzielimy się radością przeżywania wspólnie rocznic, jubileuszy. 10 października 2019 roku w kompleksie Grupa odbyły się uroczystości z okazji Święta Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela. Wśród zaproszonych gości był kpt. Marek Okoński - Zastępca Dyrektora, reprezentujący Zakład Karny nr 2 w Grudziądzu.

Centrum Szkolenia Logistyki

Jednostkę sformowano w 2011 roku na bazie istniejącego dotychczas 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców w Grudziądzu oraz 2 Ośrodka Szkolenia Kierowców w Ostródzie. Jednostka rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2012 roku. Zadaniem Centrum Szkolenia Logistyki jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia żołnierzy i pracowników wojska w specjalnościach logistycznych przy wykorzystaniu najnowocześniejszego wsparcia procesu dydaktycznego.

Święto

Dzień Święta Centrum Szkolenia Logistyki był niezwykle doniośle celebrowany na terenie kompleksu Grupa. W ósmą rocznicę obchodów założenia Centrum odbył się uroczysty apel, który swą obecnością uświetnili znamienici gości na czele z władzami samorządowymi, przedstawicielami zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, kombatantami, byłymi żołnierzami Centrum, przedstawicielami zaprzyjaźnionych szkół cywilnych, w tym klas mundurowych. Nie mogło zabraknąć Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu.

Komendant witając przybyłych gości dziękował wszystkim za przybycie, a także za życzliwość i okazaną pomoc we wspólnym dążeniu do rozwoju Centrum. Płk Mariusz KALISZUK wymieniał również sukcesy osiągane przez CSLog będące dowodem profesjonalizmu podległej kadry dydaktycznej i świetnym punktem wyjścia do dalszego rozwoju.

Po apelu odbył się piknik wojskowy będący okazją do zapoznania się przez przybyłych gości z pomocami dydaktycznymi biorącymi udział w procesie szkolenia.


 

Tekst: kpt. Marta Mazurska

Zdjęcia: Jakub Czyż

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej