11 października studenci Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu zainaugurowali nowy rok akademicki. Uroczystość odbyła się w grudziądzkim Centrum Kultury Teatr, przy ulicy Focha.

Październik jest miesiącem powrotów żaków na uczelnie, a dla studentów pierwszego roku Immatrykulacja. Na zaproszenie Kanclerza Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu kpt. Marek Okoński - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu reprezentował grudziądzką jednostkę penitencjarną w inauguracji roku akademickiego 2019/2020.

Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu

Im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu istnieje od 2011 roku. Misją uczelni, jest przekonanie, iż wykształcenie jest podstawową wartością człowieka, demokracji i zrównoważonego rozwoju, a zatem powinno być dostępne dla wszystkich przez całe życie. Fundując tę zasadę na otwartości oferty dydaktycznej dla wszystkich oraz jej wysokiej jakości, WSD przede wszystkim odpowiada na oczekiwania mieszkańców regionu grudziądzkiego i miasta Grudziądza, w którym uczelnia ma swoją siedzibę. Bazując na powyższej misji, uczelnia tworzy ofertę edukacyjną w ścisłej korelacji z artykułowanym zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy i struktur społeczeństwa obywatelskiego. Proponowane specjalności i kierunki łączą dziedziny nauk takie jak: prawo, socjologia, filozofia, psychologia, a także wiedza o współczesnych systemach politycznych.

W czasie uroczystości rektor uczelni dr Izabela Liczmańska podkreśliła, że spośród licznych specjalności największym zainteresowaniem już od kilku lat cieszy się resocjalizacja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Ma to niewątpliwie związek z funkcjonowaniem w mieście dwóch dużych zakładów karnych.

Współpracujemy

Służba Więzienna współpracuje z przedstawicielami świata nauki i uczelniami wyższymi zlokalizowanymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wspierając działania dydaktyczne i naukowe. Studenci odbywają staże i praktyki w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych, odbywają także wizyty studyjne na terenie jednostek penitencjarnych. Wspólnie z przedstawicielami świata nauki organizujemy seminaria naukowe i konferencje. Studenci mogą zobaczyć jak w rzeczywistości realizowany jest proces resocjalizacji i jak przebiega służba w szeregach naszej formacji. My zyskujemy natomiast wykształconych i świadomych kandydatów do służby w jednostkach penitencjarnych.

Życzenia

Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2019/2020 składamy najlepsze życzenia wszystkim Studentom – satysfakcji ze zdobywania wiedzy, harmonijnego rozwoju, pozwalającego na realizację śmiałych i ambitnych planów, wielu sukcesów i radości.

Szczególnie serdeczne słowa kierujemy do immatrykulowanych studentów, życząc im jak najlepszych wyników w nauce, zadowolenia z wybranego kierunku studiów i odwagi w wyznaczaniu życiowych celów oraz wytrwałości w ich osiąganiu.

 

Tekst: kpt. Marta Mazurska

Zdjęcie: WSD

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej