10 lipca Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu zorganizowało zbiórkę honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe. Udział w niej wzięli funkcjonariusze Służby Więziennej.

Geneza krwiodawstwa w Polsce

Życiodajne właściwości krwi znane są człowiekowi od czasów starożytnych. Historia polskiego krwiodawstwa posiada ponad 80 letnią historię. Jednak już w XIX wieku polscy lekarze zajmowali się problematyką transfuzji krwi. Niewątpliwy wkład w organizowanie i rozpropagowanie oraz poszerzanie wiedzy w naszym społeczeństwie na temat potrzeby honorowego krwiodawstwa oraz znaczenia krwi w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia ma Polski Czerwony Krzyż.

Idea krwiodawstwa

Krew jest tak cenna, gdyż nauka nie zna sposobu na jej laboratoryjne pozyskanie. Jedyną fabryką krwi jest ludzki organizm. Każda grupa krwi jest jednakowo cenna. Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. Dlatego też, honorowe krwiodawstwo to niewątpliwie wspaniała idea. W Polsce opiera się na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Honorowy dawca przychodząc do punktu krwiodawstwa pomaga w wyzdrowieniu lub bezpośrednio ratuje życie drugiego człowieka.

Szczególny okres wakacyjny

Z roku na rok obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie na krew i jej składniki w związku z postępem medycyny oraz starzeniem się społeczeństwa. Okres wakacyjny również jest czasem, gdy szczególnie brakuje krwi. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są: zwiększona liczba wypadków przy jednoczesnym zmniejszeniu się dawców. W tym czasie krwiodawcy tak jak wszyscy korzystają z możliwości wypoczynku na urlopach. Zaś młodzi krwiodawcy, Ci uczący się nie mają możliwości oddania krwi na akcjach organizowanych w szkołach lub uczelniach z powodu wakacji. W ten sposób pojawiają się duże braki krwi w poszczególnych centrach krwiodawstwa.

Wsparcie krwiodawstwa przez naszych funkcjonariuszy

Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu systematycznie inicjują i włączają się do wszelkich akcji honorowego oddawania krwi. Wśród naszej kadry aktualnie jest 40 funkcjonariuszy i pracowników – honorowych krwiodawców, którzy co najmniej 3 razy do roku dzielą się drogocennym darem. Stąd nie mogło nas zabraknąć podczas akcji „Spokrewnieni w służbie” organizowanej przez Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.

Pamiętajmy! Choroby i wypadki nie mają urlopów!

 

Tekst: ppor. Karolina Sławińska

Zdjęcia: ppor. Jakub Chorąży/ppor. Daniel Gallas

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej