W Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu w ramach koła historycznego „Wrzesień 39” odbywa się cykl spotkań historycznych dla osadzonych mających na celu ukazanie piekło niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych.

Dzieci z Auschwitz

Jednym z tematów spotkania były losy dzieci z obozu Auschwitz opowiedziane poprzez relacje świadków – dzieci, które przeżyły, zdjęcia oraz dalsze losy ich oprawców. Nie są to tematy, które należą do przyjemnych w wysłuchiwaniu i przeżywaniu, lecz prawdziwe. To nieoceniona lekcja historii. Zajęcia w grudziądzkiej jednostce odbywają się od kilku lat i są rezultatem porozumienia pomiędzy Służbą Więzienną, a Państwowym Muzeum w Oświęcimiu.

Oddziaływanie poprzez historię

W Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu ustawicznie prowadzone są oddziaływania wychowawcze mające na celu przybliżenie osadzonym historię Naszego kraju, które w dalszej perspektywie służą osadzonym w budowaniu własnej tożsamości jako obywateli, członków szerszej wspólnoty. Celem działań kadry jest zainicjowanie u skazanych zmiany myślenia w podejściu do polskości, patriotyzmu i własnej tożsamości narodowej. Cyklicznie zapraszani są historycy, którzy prowadzą wśród osadzonych prelekcje tematyczne.

Samokształcenie wychowawców pozwala na coraz bardziej nowatorskie ukazywanie historii osadzonym. Obecnie prowadzone są starania, aby powtórzyć i pogłębić współpracę z byłym niemieckim nazistowskim obozem w Stutthofie. Wizyta osadzonych w miejscach pamięci powoduje, iż skazani mogą nabytą wiedzę przekazywać swoim dzieciom partycypując w przekazywaniu wiedzy z pokolenia na pokolenie. Dodatkowo daje to możliwość ukazania osadzonym innych alternatywnych, a zarazem konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

 

Tekst: mł.chor. Michał Kuskowski, ppor. Karolina Sławińska

Zdjęcia: ppor. Karolina Sławińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej