Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu od kilku lat jest jednym ze współrealizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, do zadań którego należy m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Mając na względzie znaczenie profilaktyki i istotną w nim rolę służb mundurowych, funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 2 i Nr 1 w Grudziądzu uczestniczyli w naradzie wprowadzającej do realizacji założeń porozumienia, które podpisał Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Grudziądz jako pierwszy wdroży program profilaktyczny, którego celem jest ograniczenie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Zakład Karny Nr 2 jako współrealizator programu profilaktycznego

W ramach projektu grudziądzka jednostka cyklicznie przeprowadza zajęcia edukacyjno-warsztatowe o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień oraz promowaniem zdrowego stylu życia wśród uczniów grudziądzkich szkół.

"Cieszymy się, że taki projekt zaistnieje w Grudziądzu, i że możemy naszą działalnością przyczynić się do ograniczenia problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież. Musimy robić wszystko, aby chronić naszą młodzież i uświadamiać o zagrożeniach związanych ze nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Jest to budujące, że w przyszłości ten projekt będzie stanowił wzór zarówno dla innych samorządów w naszym kraju, jak i placówek na terenie Europy" - kpt. Marta Mazurska, Kierownik Oddziału Terapeutycznego Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu.

Porozumienie

20 sierpnia 2019 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a Gminą – Miasto Grudziądz dotyczące podjęcia współpracy w celu ograniczenia problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież w Grudziądzu poprzez wprowadzenie systemowych, opartych na dowodach naukowych, działań profilaktycznych.

"Jest to pionierski projekt, który nie był nigdy realizowany na taką skalę w innym mieście. Jeśli uczestniczyliśmy w projektach innego samorządu, odbywało się to na zasadzie udziału w konferencji, w szkoleniu, czy konsultacjach. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od wielu lat próbowała znaleźć środowisko lokalne, które podjęłoby tą współpracę. Na podstawie doświadczeń zdobytych w Państwa mieście, będziemy mogli opowiadać innym społecznościom lokalnym, jak oni mogą poprawiać swoje działania" - mówiła w trakcie spotkania Katarzyna Łukowska, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Tekst/zdjęcie: kpt. Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej