25 funkcjonariuszy grudziądzkiej dwójki czynnie włączyło się w akcję oddając - 12 litrów krwi.

Dar życia

Budowanie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew, popularyzacja honorowego krwiodawstwa jest niezwykle ważna i potrzebna. Ok. 11 litrów – tyle krwi potrzebne jest do przeprowadzenia przeszczepu wątroby. Ok. 5 litrów wynosi zapotrzebowanie przy przeszczepie serca. Pomimo ogromnego postępu medycyny dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu posiadając powyższą wiedzę od lat oddają regularnie krew.

Nowy patriotyzm

Dane jest nam żyć w czasach, w których nie trzeba na co dzień ryzykować dla Ojczyzny swoim zdrowiem, czy życiem. Bohaterem może dzisiaj zostać prawie każdy. Oddanie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości.

Cel akcji

Przedsięwzięcie miało charakter ogólnopolski, trwało od 21 stycznia do 23 marca br. Organizatorem akcji był Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej. Poza szczytnym celem akcji dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego było także propagowania idei honorowego krwiodawstwa, a także ukazanie wyjątkowości jubileuszu upamiętniającego powstanie Służby Więziennej.

Nasi funkcjonariusze utożsamiają się ze swoją formacją, zarówno podczas indywidualnych zbiórek krwi, jak i w trakcie ogólnopolskich przedsięwzięć. Dlatego tak żywo reagują na wszelkie inicjatywy związane z dzieleniem się „kroplą życia”.

Najważniejsze, że owocem minionej akcji są nie tylko rekordy – pozyskana w czasie niej krew jest niezastąpionym lekiem, który może pozwolić na uratowanie nawet kilkuset osób. I tak, jak nasi bohaterscy przodkowie przelewali krew, walcząc o wolność i niepodległość, tak obecni bohaterowie przelali pokojowo krew, walcząc o życie i zdrowie ludzkie.

Wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie z serca dziękujemy.

 

Tekst: kpt. Marta Mazurska

Zdjęcia: por. Monika Ludwikowska-Burchardt/chor. Jakub Chorąży

Źródło danych: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Grudziądzu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej