Po nieco ponad roku od wbicia przysłowiowej pierwszej łopaty pod budowę manufaktury produkcyjnej w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu, 10 stycznia br. nastąpiło podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym z Wąbrzeźna reprezentowanym przez Pana Dariusza Dziewięckiego.

Przybędą nowe miejsca pracy

Zakład produkcyjny powstał przy Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu i ma powierzchnię użytkową 218,27 m kw. To miejsce zaadoptowane po dawnym budynku archiwum powstało w ramach Programu "Praca dla więźniów". W 2016 roku, z inicjatywy ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, Służba Więzienna rozpoczęła realizację programu. Sfinansowano go ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. A więc tak naprawdę z pieniędzy wypracowanych przez samych osadzonych. Generalnym wykonawcą hali było Przedsiębiorstwo państwowe IGB "Mazowia". Najemcą wygospodarowanych pomieszczeń będzie firma zajmująca się produkcją elementów do mebli z tworzyw sztucznych, drewna, metalu. Zatrudnieni będą zajmować się produkcją drobnych akcesoriów meblowych. Przybędą nowe miejsca pracy, nawet do  25 osadzonych.

Co zdecydowało o wyborze grudziądzkiej jednostki w realizacji programu?

O wyborze grudziądzkiej jednostki penitencjarnej do programu zdecydowała m.in. dobra lokalizacja, rezerwy terenowe, na których mogło powstać takie miejsce oraz doświadczenie w zatrudnianiu skazanych przez różne podmioty gospodarcze i samorządowe. To duże wyróżnienie dla grudziądzkiej "dwójki" i kadry w niej pracującej. Świadczy to też o zaufaniu jakim nas obdarzono w oparciu o dotychczasowe wyniki w zatrudnianiu osadzanych.

Korzyści

Realizacja inwestycji umożliwia rozszerzenie zakresu pracy więźniów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających osadzonych. Praca skazanych jest czynnikiem wychowawczym, który znacząco wpływa na powodzenie procesu resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności. Nową szansę na pracę dostanie duża grupa osadzonych. Szansę na przyuczenie do zawodu, szansę na spłatę zadłużeń alimentacyjnych i grzywien, szansę by pomóc finansowo swojej rodzinie, a także szansę by stać się przykładnym obywatelem.

Jak wyglądała kwalifikacja do pracy?

Uruchomienie produkcji da możliwość zatrudnienia przede wszystkim skazanych, którzy z uwagi na charakter popełnionych przestępstw nie mogą pracować poza terenem jednostki. W pierwszej kolejności do pracy kierowani są skazani posiadający zobowiązania alimentacyjne oraz posiadający inne zobowiązania finansowe. Pracę znajdzie docelowo 25 więźniów, którzy ze względu na charakter popełnionego przestępstwa nie mogą jej świadczyć poza obrębem zakładu karnego.

 

Tekst: kpt Marta Mazurska

Zdjęcia: por. Karolina Sławińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej