Sierpień to nie tylko wakacyjny czas, ale także okres rocznic wydarzeń historycznych, które odcisnęły piętno na historii XX wieku. 1 sierpnia br., mija 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.
Wielki akt bohaterstwa
Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej). Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło szacunkowo od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji, Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. Powstanie Warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. 
 
Oddziaływanie poprzez historię
 
W  Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu ustawicznie prowadzone są oddziaływania wychowawcze mające na celu przybliżenie osadzonym historię naszego kraju, które w dalszej perspektywie służą osadzonym w budowaniu własnej tożsamości jako obywateli, członków szerszej wspólnoty. Celem działań  kadry penitencjarnej jest zainicjowanie u skazanych zmiany myślenia w podejściu do polskości, patriotyzmu i własnej tożsamości narodowej. Od wielu lat w grudziądzkiej jednostce funkcjonuje koło historyczne dla osadzonych, którzy szczególnie interesują się historią Polski. Daje to możliwość ukazania osadzonym innych alternatywnych, a zarazem konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań.
 
W tegoroczną rocznicę Powstania Warszawskiego osadzeni w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu, po raz kolejny mieli okazję bliżej zapoznać się z historią powstańczego zrywu. Radiowęzeł nadawał audycje historyczne, ponadto zostały przeprowadzone konkursy plastyczne i pisemne, a w oddziałach mieszkalnych pod okiem wychowawców powstały tematyczne  gazetki ścienne.
 
 
Tekst/ zdjęcia: mjr Marta Mazurska
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej