14 stycznia br. w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu odbyło się spotkanie kierownictwa jednostki oraz osób odpowiedzialnych za zatrudnienie skazanych z kontrahentami współpracującymi z grudziądzką jednostką penitencjarną w zakresie zatrudnienia odpłatnego osób pozbawienia wolności w systemie bez konwojenta.

Goście

Wśród zaproszonych gości współpracujących kontrahentów, przybyli przedstawiciele rożnych firm komercyjnych i przedsiębiorców indywidualnych zatrudniających osadzonych w branży: budowlanej, motoryzacyjnej, gastronomicznej, przemysłowo-spożywczej.

Temat spotkania

Spotkanie dotyczyło podsumowania dotychczasowej współpracy, a także określenia planów dalszej kooperacji. Głównym tematem eventu była bieżąca sytuacja na rynku pracy. Podsumowano dotychczasową współpracę, poruszono problemy związane z organizacją pracy osadzonych, z zachowaniem bezpieczeństwa w pracy. Spotkanie miało również aspekt edukacyjny, omówiono specyfikę i charakterystykę zatrudniania. Była to także okazja do promocji zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Na spotkaniu przypomniano kontrahentom o zasadach zatrudnienia osób pozbawionych wolności, a także zagrożeniach związanych z ich zatrudnieniem zwłaszcza związanych ze specyfiką i charakterystyką populacji osadzonych. Dużą część spotkania poświęcono na udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania przedsiębiorców mających na celu uszczegółowienie zagadnienia w aspektach zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Podsumowaniem było wspólne ustalenie założeń na rok 2020 oraz zwiedzanie zakładu z uwzględnieniem nowo powstałego na terenie jednostki organizacyjnej zakładu produkcyjnego.

Misja Zakładu Karnego

Kadra Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu wśród oddziaływań penitencjarnych duży nacisk kładzie na zatrudnienie osób pozbawionych wolności. Z uwagi na fakt, iż większość osadzonych legitymuje się wykształceniem podstawowym lub niepełnym podstawowym, niewiele wykształceniem zawodowym, szanse tych osób na znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu jednostek penitencjarnych są ograniczone nie tylko przez niski poziom wykształcenia oraz brak umiejętności zawodowych, ale również brak wyrobionego nawyku pracy przebywając poza izolacją penitencjarną, brak umiejętności poruszania się po rynku pracy. Sytuacja taka niestety sprzyja powracaniu przez osadzonych do przestępstwa, po opuszczeniu przez nich zakładów karnych, zjawisku tak zwanej recydywy oraz w perspektywie czasu ich ponownemu uwięzieniu.

Zatrudnienie osób pozbawionych wolności zwiększa ich szanse na odnalezienie się na "otwartym" rynku pracy po opuszczeniu przez nich zakładu karnego. Ponadto zatrudnienie odpłatne umożliwia im realizację ich obowiązków takich jak zobowiązania alimentacyjne lub obowiązki wynikające z orzeczeń sądów np. obowiązki naprawienia szkody.

Trochę statystyki

W Zakładzie Karnym w Grudziądzu zatrudnionych jest obecnie 204 osadzonych, w tym około 61 osób wykonuje prace odpłatne na rzecz kontrahentów zewnętrznych, a 2 osadzonych pracuje nieodpłatnie- na rzecz instytucji pożytku publicznego, reszta osadzonych pracuje na terenie jednostki penitencjarnej. Powszechność zatrudnienia w grudziądzkiej jednostce penitencjarnej na dzień dzisiejszy wynosi około 67,0 %.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej