„Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych. Czasem przeczytanie jakiejś książki stanowi o losie człowieka" Ralph Waldo Emerson

Światowy Dzień Miłośników Książki

Obchodzony jest 9 sierpnia i chociaż nie udało się ustalić pomysłodawcy tego święta, nie stanowi to jednak przeszkody w jego celebrowaniu. Jest to wyjątkowy dzień dla wszystkich, którzy lubią czytać. Zachęca on nie tylko do refleksji związanych z historią druku i książek, ale także stanowi okazję dla bibliofili do powiększenia swoich zbiorów, jak również do wzajemnego obdarowywania się książkami.

Korzyści wynikające z czytania

Czytanie może być nie tylko zabawne, ale również przynosić wiele korzyści dla zdrowia. Czytanie pomaga zmniejszyć stres, stymuluje umysł, poprawia pamięć i pomaga lepiej spać – kilkanaście/kilkadziesiąt minut z książką w ręku tuż przed zaśnięciem pozwala zapomnieć o stresie minionego dnia i wyciszyć się. Czytanie bardzo pozytywnie wpływa na ludzki rozwój. Uczy myślenia, pobudza wyobraźnię, rozwija umiejętność wysławiania się, wyrabia cierpliwość. Naukowcy odkryli również, że ci, którzy czytają, są bardziej empatyczni i mają więcej zrozumienia dla innych.

Książka dla skazanego

Zgodnie z polskimi przepisami penitencjarnymi każdy zakład karny stwarza skazanym warunki odpowiedniego spędzania czasu wolnego, w każdym zakładzie karnym prowadzi się wypożyczalnię książek i prasy dla skazanych.

Bibliotekę prowadzą funkcjonariusze jednostek penitencjarnych. Wśród najchętniej czytanych książek więźniowie wymieniają literaturę opartą na faktach, literaturę piękną oraz te książki, które uczą praktycznych umiejętności (nauka języków, naprawa samochodów, książki o zdrowym żywieniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań bibliotek więziennych należy także promocja czytania. Osadzeni biorą udział np. w akcji Narodowego czytania, uczestniczą w spotkaniach autorskich, dyskusjach o książkach w gronie więźniów i gości.

W Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzone są działania promujące książki i czytelnictwo. Nie da się ukryć, że dzięki skutecznie prowadzonym oddziaływaniom, zarówno wychowawców w oddziałach, jak i zajęć kulturalno-oświatowych widoczny jest wzrost zainteresowania tematyką czytelnictwa.

Niezwykle cennym pomysłem w grudziądzkiej jednostce okazał się program resocjalizacyjny w zakresie integracji rodzin pn. „Warsztat skutecznego ojca”. Elementem tego projektu był panel polegający na głośnym czytaniu bajek. Chodziło o podtrzymanie więzi rodzinnych miedzy ojcem a jego dzieckiem. Więźniowie przygotowywali swego rodzaju audiobooki dla swoich dzieci: czytali bajkę, dodawali kilka słów od siebie i taka płyta przekazywana była dzieciom osadzonych.

W grudziądzkiej jednostce dokłada się także starań, aby biblioteczne zbiory były cyklicznie uzupełniane o najnowsze książkowe pozycje.

Wyniki badań naukowych

Badanie ankietowe przeprowadzone na zleceniu Fundacji Zmiana kierowanej przez Marię Dąbrowską-Majewską pokazało, że aż 62% osadzonych deklarowało lekturę przynajmniej raz w miesiącu, a kolejnych 18% – co kilka miesięcy. Prawie 70% z nich wskazało, że w więzieniu czyta częściej niż na wolności.

Pamiętaj!

„Ten, kto czyta książki, przeżywa tysiąc żyć zanim umrze. Ten, kto nie czyta, żyje tylko raz” George R.R. Martin

 

Opracowała/ zdjęcie: kpt Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej