Jak wynika z badań autorki Katarzyny Lipińskiej “Książki w Pudle – czytelnictwo w polskich zakładach karnych” za murami więziennymi jest wysoki poziom czytelnictwa. W 2018 roku w polskich więzieniach przebywało ok. 74 tys. osadzonych. 375573 razy więźniowie wypożyczyli książki, których jest 1 408239 w 146 więziennych bibliotekach.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Obchodzony 8 maja został zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie, początkowo skierowane tylko do bibliotekarzy, z czasem stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, podczas którego organizowane są spotkania promujące czytelnictwo.

Książka dla skazanego

Zgodnie z polskimi przepisami penitencjarnymi każdy zakład karny stwarza skazanym warunki odpowiedniego spędzania czasu wolnego, w każdym zakładzie karnym prowadzi się wypożyczalnię książek i prasy dla skazanych.

Książka – więzienny przedmiot pożądania

Wszyscy mają świadomość, że książki stanowią ważny element resocjalizacyjny. „Mogą być szansą na zmianę postrzegania i postępowania. Zwolennicy czytania podkreślają inne zalety tj. rozwój komunikatywności, kreatywności, wyobraźni, poszerzenia zasobu słownictwa, znajomości ortografii, pamięci i koncentracji.”

Badanie ankietowe przeprowadzone na zleceniu Fundacji Zmiana kierowanej przez Marię Dąbrowską-Majewską pokazało, że aż 62% osadzonych deklarowało lekturę przynajmniej raz w miesiącu, a kolejnych 18% – co kilka miesięcy. Prawie 70% z nich wskazało, że w więzieniu czyta częściej niż na wolności.

Biblioteka w więzieniu

W więziennej bibliotece są osobne księgozbiory dla funkcjonariuszy i osadzonych. W tym dla więźniów dominują książki historyczne, sensacyjne, prawne. Bibliotekę prowadzą funkcjonariusze jednostek penitencjarnych. Wśród najchętniej czytanych książek więźniowie wymieniają literaturę opartą na faktach, literaturę piękną oraz te książki, które uczą praktycznych umiejętności (nauka języków, naprawa samochodów, książki o zdrowym żywieniu).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań bibliotek więziennych należy także promocja czytania. Osadzeni biorą udział np. w akcji Narodowego czytania, uczestniczą w spotkaniach autorskich, dyskusjach o książkach w gronie więźniów i gości.

Niezwykle cennym pomysłem w grudziądzkiej jednostce okazał się program resocjalizacyjny w zakresie integracji rodzin pn. „Warsztat skutecznego ojca”. Elementem tego projektu był panel polegający na głośnym czytaniu bajek. Chodziło o podtrzymanie więzi rodzinnych miedzy ojcem a jego dzieckiem. Więźniowie przygotowywali swego rodzaju audiobooki dla swoich dzieci: czytali bajkę, dodawali kilka słów od siebie i taka płyta przekazywana była dzieciom osadzonych.

Życzenia

Z okazji Dnia Bibliotekarza składamy życzenia wszystkim pracownikom bibliotek wytrwałości i kreatywnych działań w propagowaniu czytelnictwa. Aby każdy z przyjemnością sięgał po książkę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz potrzebami edukacyjnymi i zawodowymi!


 

Tekst: kpt. Marta Mazurska

Zdjęcia: ppor. Karolina Sławińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej