W związku ze zbliżającym się finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu przekazał prace plastyczne wykonane przez osadzonych na licytacje WOŚP.
 
 
W dniu 19.01.2024 r. funkcjonariusze wrocławskiej ''jedynki'' spotkali się z Dyrekcją Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie i przekazali na organizowaną charytatywną licytację prace wykonane przez osadzonych – obrazy, figurki i inne wyroby stanowiące więzienne rękodzieło. Uzyskane środki pieniężne z licytacji zasilą tegoroczną zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wychowawcy ponownie zaangażowali osadzonych w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w ramach programów resocjalizacyjnych oraz zajęć terapeutycznych przygotowali na rzecz WOŚP różnorodne prace plastyczne pokazując tym samym, że chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych organizowanych w zaszczytnym celu. Udział skazanych w dobroczynnych inicjatywach ma bardzo ważny aspekt wychowawczy i resocjalizacyjny. Uczy skazanych szacunku dla innych osób oraz wzbudza w osadzonych chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym ludziom.
 
 
tekst: por. Daniel Jurecki
zdjęcia: ppor. Marcin Osmólski
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej