Zajęcia odbyły się w ramach wspólnego programu edukacyjnego Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu i wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 

Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, a w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego, i tym samym powstrzymanie się od powrotu do przestępstwa. Jednym z podstawowych elementów wspomagających kształtowanie właściwych postaw obywatelskich jest poznawanie historii, która pogłębia patriotyczne wartości, a także wzbudza wśród osadzonych poczucie szacunku i poszanowania do własnej ojczyzny.

Dobrą okazją do do przeprowadzenia zajęć historycznych był Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który przypadał na 1 marca. Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.

 

Dla upamiętnienia tego dnia, w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu zorganizowano spotkanie osadzonych z dr Stanisławem A. Bogaczewiczem, pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu. W czasie spotkania skazani mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat sytuacji panującej w kraju po zakończeniu II wojny światowej, przybliżono również postaci żołnierzy tzw. drugiej konspiracji.

Spotkanie ciszyło się dużym zainteresowaniem. Zaplanowano kolejne wykłady, w czasie których postaramy się przybliżyć osadzonym drogę do niepodległości Polski, wzbudzając przy tym kształtowanie społecznie pożądanych postaw, poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu.

Tekst i zdjęcia: ppor. Maciej Łakomy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej