W poprzednim tygodniu osadzeni z tutejszej jednostki w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych uporządkowali groby „Żołnierzy Wyklętych” znajdujących się na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Kilkuosobowa grupa osadzonych wykonywała nieodpłatną pracę polegającą na sprzątaniu, odchwaszczeniu i zagrabieniu terenu wokół mogił poległych żołnierzy. Prace również zostały wykonane pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego. Współorganizatorem inicjatywy był wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, a samo sprzątanie miejsca pamięci poprzedzone było krótką prelekcją, którą wygłosił skazanym pracownik IPN.

Na Cmentarzu Osobowickim pochowano m.in. członków WiN, oficerów Wojska Polskiego i żołnierzy Armii Andersa, ofiary terroru komunistycznego z lat 1945-1956, a także uczestników Powstań Śląskich i Powstania Warszawskiego, żołnierzy z Brygady Świętokrzyskiej NSZ oraz uczestników wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie zachowały się w niemal niezmienionym kształcie kwatery więźniów, ofiar terroru komunistycznego. 

Kierowanie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej skazanych do inicjatyw na rzecz społeczeństwa stanowi ważny element zarówno pracy resocjalizacyjnej jak i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Celem odwiedzin żołnierskich mogił była żywa lekcja historii oraz budowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i demokratycznych wśród osadzonych. Takie działanie wypełnia podstawowy cel kary pozbawienia wolności jakim jest wzbudzenie w osadzonym woli współdziałania do kształtowania społecznie pożądanych postaw.

 

Oprócz porządkowania grobów i pomników, osadzeni poznali historię miejsca pamięci. Była to doskonała lekcja dbałości o polskie dziedzictwo kulturowe i miejsca pamięci oraz poznawanie tradycji lokalnych społeczności. Takie wyjścia mają na celu przyczynić się do procesu zmiany osób pozbawionych wolności w relacji ze społeczeństwem, a w efekcie długotrwałym wpłynąć na ich readaptację i powrót do społeczeństwa.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej