W ramach dobrych praktyk penitencjarnych oraz współpracy ze środowiskiem akademickim, Oddział Zewnętrzny w Oleśnicy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu gościł grupę studentów trzeciego roku Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Licznie przybyli studenci kierunku terapia zajęciowa, w towarzystwie opiekuna, mogli zapoznać się z rolą terapii w codziennej pracy ze skazanym, prowadzonej przez terapeutów zajeciowych, w ramach funkcjonującego tu oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Przyszli terapeuci zapoznali się z różnymi formami terapii zajęciowej, mogli też na żywo doświadczyć, w jaki sposób wspomaga ona trudny proces resocjalizacji skazanych. Spotkanie to było doskonałą okazją do zadawania pytań personelowi oddziału, a chętnych w tej kwestii nie brakowało. Studenci zapoznali się także ze strukturą jednostki, jej szczególną specyfiką oraz codzienną służbą funkcjonariuszy.

Tekst i zdjęcia:
mjr Agata Balcerczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej