W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej, podczas którego nastąpiło przekazanie kierownictwa CKU na ręce nowego Dyrektora

Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia na ręce dotychczasowej Dyrektor pani Danuty Górniak listu z podziękowaniami od Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. List został odczytany przez por. Dawida Błesznowskiego, zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu. Następnie w imieniu kierownictwa jednostki, słowa podziękowania za lata współpracy i współdziałania na polu edukacji osadzonych przekazała mjr Jadwiga Bogucka – zastępca Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu. Dyrektor Górniak nie kryła wzruszenia i dziękowała zarówno funkcjonariuszom Służby Więziennej, jak i nauczycielom, za lata wypełnioną ciężką pracą na rzecz rozwoju CKU.
Kilka dni wcześniej, w gronie ścisłego kierownictwa zakładu, słowa podziękowania w imieniu całej załogi skierował do pani Górniak Dyrektor jednostki kpt. Roman Oraczewski. Wyrazy uznania dla odchodzącej Dyrektor oraz życzenia powodzenia dla obejmującego to stanowisko pana Cwojdzińskiego przekazał również Dyrektor Biura Penitencjarnego ppłk Grzegorz Futyma. 


Nowym Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu został pan Krzysztof Cwojdziński, od wielu lat uczący w naszym CKU i doskonale znający jego specyfikę oraz potrzeby. Życzymy powodzenia i pomyślności na nowym etapie życia zawodowego!

Tekst i zdjęcia: por. Tomasz Wołkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej