Wizyta studentów prawa z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS.

16 i 19 października 2023r. studenci Zakładu Kryminologii Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką dr Agnieszki Gutkowskiej, oraz studenci Uniwersytet SWPS filii we Wrocławiu pod opieką mgr Ingi Skowrońskiej mieli możliwość udziału w spotkaniu z funkcjonariuszami Służby Więziennej w murach Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.


Jest to kolejna już wizyta studentów zainteresowanych nie tylko poznaniem specyfiki funkcjonowania jednostek penitencjarnych, ale także planujących związać się zawodowo z wymiarem sprawiedliwości. To szczególne spotkanie przyszłych młodych prawników z praktykami w warunkach izolacji penitencjarnej stanowiło możliwość uświadomienia studentom znaczenia procesów i mechanizmów, charakterystycznych dla osób pozbawionych wolności.


Podczas wizyty studyjnej studenci mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pełnienia służby w Służbie Więziennej oraz poznać ciekawe elementy funkcjonowania zakładu karnego. W trakcie zwiedzania zakładu karnego padło wiele pytań związanych z pełnieniem obowiązków przez funkcjonariuszy. Przedmiotowa wizyta udowodniła jak ważną i znaczącą rolę odgrywa Służba Więzienna w polskim systemie penitencjarnym.

Tekst i zdjęcia: ppor. Paweł Cyrulik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej