Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu mieli przyjemność gościć funkcjonariuszy węgierskiej Służby Więziennej.

Gościom zaprezentowano historię Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, jego specyfikę oraz topografię jednostki. Następnie szczegółowo omówiono prowadzone w zakładzie oddziaływania resocjalizacyjne, w szczególności zasady realizacji oraz efekty programu „Praca dla więźniów”. Przybliżono zasady funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Zakładzie Karnym. Nasi goście wyrazili szczególne zainteresowanie prowadzonymi w Zakładzie Karnym Nr 1we Wrocławiu oddziaływaniami terapeutycznymi, realizowanymi w oddziałach dla osadzonych uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających. Porównano modele podejmowanych wobec uzależnionych osadzonych działań oraz metody prowadzenia oddziaływań. Następnie gości oprowadzono po terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, gdzie zapoznali się z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Piotr Polanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej