W dniach 17 i 20 października 2023 r. funkcjonariusze w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu gościli uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Przedstawiono im ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W służbie prawu”.

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży w ramach programu „w służbie prawu” w jednostce penitencjarnej rozpoczęliśmy od lekcji i pogadanki z zakresu edukacji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw. Następnie uczniowie mogli wysłuchać świadectwa jednego ze skazanych, który opowiadając im historię swojego życia, zachęcał młodych ludzi do poszanowania prawa i niezmarnowania sobie najlepszych lat życia, które on spędził za więziennymi kratami. Ostatnim elementem wizyty był spacer po jednostce penitencjarnej wraz z funkcjonariuszami, aby zobaczyć „od środka” instytucję jaką jest zakład karny i uświadomić sobie realia życia więziennego. Uczniowie mogli zobaczyć również pokaz umiejętności psa służbowego specjalnego do wykrywania substancji niedozwolonych. Na koniec funkcjonariusze przedstawili ścieżki Kariery w Służbie Więziennej oraz opowiedzieli o możliwości kształcenia się w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Zajęcia edukacyjne za więziennym murem miały głównie na celu uświadomić młodzież, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a pobyt w więzieniu jest wyjątkowo trudnym doświadczeniem. Spotkanie młodzieży z funkcjonariuszami, a także osobami osadzonymi w zakładach karnych są nie tylko niezwykle pouczające, ale także skuteczne w prewencji przestępstw wśród młodego pokolenia. To wyjątkowa okazja do zrozumienia konsekwencji błędów młodości i przemyślenia swoich wyborów życiowych.

W trakcie spotkania młodzież, miała okazję na bezpośrednią rozmowę z osobą pozbawioną wolności, która doświadczyła skutków swoich decyzji sprzed lat. Jeden z osadzonych podzielił się swoją historią, opisując błędy, które popełnili w młodości.

To otwiera oczy młodzieży na realne zagrożenia związane z przestępczością. Podczas tego spotkania młodzi ludzie mogli zadawać pytania i słuchać rad od osoby, która osobiście przeszła przez system karny. Taka bezpośrednia rozmowa skupia uwagę uczniów na potrzebie odpowiedzialności za własne działania i konsekwencjach, jakie niosą za sobą nieodpowiednie wybory.

Spotkania młodzieży w zakładach karnych przyczyniają się do budowania empatii i zrozumienia. Młodzi ludzie widzą, że osoby osadzone to nie tylko przestępcy, ale także ludzie z przeszłością i historią, którzy zrozumieli swoje błędy i próbują naprawić swoje życie. Dla młodzieży jest to ważna lekcja odbierająca romantyczne iluzje o przestępczości i pokazująca jej prawdziwą stronę. Daje to szansę na zmianę kursu życia, zanim popełnią decyzje, które mogą prowadzić ich na drogę przestępstwa. W rezultacie, spotkania młodzieży w zakładach karnych stają się niezwykle skutecznym narzędziem prewencji przestępstw, pomagając młodym ludziom uniknąć błędów młodości i wybrać lepszą ścieżkę życiową.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Paweł Cyrulik, st. szer. Aleksandra Woźniakowska-Zagdańska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej